Author Topic: Kwaliteit Musicbee  (Read 1361 times)

Albert

  • Newbie
  • *
  • Posts: 11
[/b][/i][/u]

HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP

Goedemorgen,
Sinds ongeveer twee maanden ben ik dagelijks bezig met Musicbee! Ik ben ernstig ziek (ALS) en muziek is nog een van enigste dingen die ik  kan uitvoeren op de computer. Wat was ik blij met Musicbee! Schitterende en mooie beelden en heel veel mogelijkheden. En die mogelijkheden breken me de nek. Ik heb 6500 muziek bestanden. Bijna helemaal opgeschoond en toch zijn er volgens Musibee steeds fouten. Volgens MB eigen controle is alles in orde maar bij iedere weergave zijn er ontbrekende bestanden of niet juiste bestanden. Afbeeldngen verdwijnen geregeld of worden zonder opdracht overal toegevoegd! Bij het zoeken op ontbreken covers zijn ze allemaal verwijderd. Bij controle op ontbrekende begin hoofdletters worden ze allemaal verkleind! Ik ben wel zes maal opnieuw begonnen.
Wie kan en wil mij helpen? Kan ook via remote control.

Met heel veel dank,

Albert Rikers. ( Zuid-Limburg- Nederland)
[email protected]

HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP HELP

Good morning,
I have been working with Musicbee for about two months now! I am seriously ill (ALS) and music is one of the only things I can do on the computer. What was I happy with Musicbee! Beautiful and beautiful images and lots of possibilities. And those possibilities break me the neck. I have 6500 music files. Almost completely cleaned up and yet there are always mistakes according to Musibee. According to MB own control everything is fine but with every view there are missing files or incorrect files. Images disappear regularly or are added everywhere without a command! When searching for missing covers, they are all removed. When checking for missing start capital letters, they are all reduced! I started six times.
Who can and wants to help me? Can also be done via remote control.

With a lot of thanks,

Albert Rikers. (South Limburg Netherlands)
[email protected]
Last Edit: December 25, 2017, 08:20:48 AM by Albert

psychoadept

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 10717
That sounds right to me. Glad you found a solution!
MusicBee Wiki
Use & improve MusicBee's documentation!

Latest patches (3.5/3.6)
(Unzip and overwrite existing program files)